Předměty

Zatížení stavebních konstrukcí

Aktuální informace

7. týden

Budete psát zápočtovou písemku. Potřebné podklady pro výpočet (tabulky pro užitné zatížení, přepočet příčky) budete mít dostupné. Obsah písemky: a] výpočet zatížení překladu (obdoba příkladu 3 a 4), b] výpočet vnitřních sil na trámové stropní kontrukci (obodba příkladu 1), c] převody jednotek, d] teorie z úvodních hodin (testové otázky).

Páteční výuka je přesunuta na úterý 10:45-12:15 (21.3.2017). Místnost LPOI205.

Body z minulé písemky: 4. písemka.pdf. Časté chyby:

  • výpočet hmotnosti příčky,
  • opomenutí nutnosti vynásobit užitné zatížení zatěžovací šířkou trámu,
  • označení veličin (q - užitné (proměnné), g - stálé, a např. f - celkové),
  • chybí jednotky (na trám - kN/m, na desku - kN/m2),
  • chybně určena zatěžovací šířka trámu (je rovna osové vzdálenosti trámů),
  • zmatek ve výpočtu užitného zatížení.

Continue reading...

Přidal jsem zadání programu. Pozor, do zadání zadávejte čísla N dle tohoto seznamu: Čísla zadání. Termín odevzdání je 31. 3 . 2017.

Continue reading...

6. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 3 a Příklad 4.

V příští hodině budete psát malou (nepovinnou) písemku na stálé a proměnné zatížení (užitné zatížení + přemístitelná příčka). Nejedná se o zápočtovou písemku tu budete psát až příští týden. Potřebné podklady pro výpočet (tabulky pro užitné zatížení, přepočet příčky) budete mít dostupné.

Páteční výuka je přesunuta na čtvrtek 11:30 (16.3.2017). Místnost LPOI405.

Continue reading...

5. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 2.

Páteční výuka je přesunuta na úterý 10:45 (7.3.2017). Místnost LPOI405.

Body z minulé písemky: 3. písemka.pdf.

Continue reading...

4. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 1.

Na začátku hodiny bude písemka na výpočet stálého zatížení (obdoba krovu z minulé hodiny) + základní převody jednotek.

Body z minulé písemky: 2. písemka.pdf.

Continue reading...

Přidal jsem na stránky materiály týkající se 2. kapitoly. Doporučuji na příští hodinu donést vytištěný soubor: 02 - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení.pdf

Continue reading...

Přidal na stránky materiál týkající se 1. kapitoly.

Continue reading...

Písemka

Na začátku příští hodiny si napíšeme krátký kontrolní test na obsah minulé hodiny (skripta do str. 5) + výpočet vnitřních sil u základních typů nosníků.

Continue reading...