Předměty

Zatížení stavebních konstrukcí

Aktuální informace

Zadání 2. programu

Termín odevzdání programu byl prodloužen do 9. 5. 2017.

Prosím vás, vyplňte šablonu zatěžovacích stavů a přiložte k programu. Každý kdo použije šablonu dostane 1 bod navíc. Držte se těchto pokynů:

Vykreslení zatěžovacích stavů proveďte do šablony. Šablonu vytiskněte a vykreslete do ní všechny vypočtené zatěžovací stavy. Všechny potřebné rozměry zatížení okótujte, vykreslete směry zatížení pomocí šipek a všechny jejich hodnoty. U prvního zatěžovacího stavu okótujte i rozměry rámu.

Přidal jsem zadání 2. programu. Do zadání zadávejte čísla N dle tohoto seznamu: Čísla zadání. Termín odevzdání je 9. 5. 2017.

12. týden

Materiál do výuky: příklad hala.

Páteční výuka (VB2STI01) je přesunuta na úterý (25.4.2017) v 10:45 - 12:15 místnost LPOI303.

Čtvrteční výuka (VB2STI03) odpadá z důvodu rektorského volna. Pokud máte zájem můžete přijít v úterý (25.4.2017) po 12:15 do místnosti LPOI303, potvrďte prosím, že alespoň někdo dorazí. Potvrzeno.

10. týden + 11. týden

Materiál do výuky: zatížení větrem + příklad hala.

Výsledky programů včetně komentáře: Program 1.pdf

9. týden + výhled na duben

Materiál do výuky: Zatížení sněhem a zatížení větrem (04a - Zatížení větrem - teorie.pdf).

Čtvrteční výuka (VB2STI03) začíná už v 12:30. Páteční výuka (VB2STI01) je přesunuta na úterý (11.4.) čas 10:45 (místnost LPOI405). Pokud vám (skupině) některý z termínů nevyhovuje dejte vědět!

Zkontrolujte prosím harmonogram výuky na duben (Harmonogram Duben.pdf). Je to možná trochu komlikované, ale snažil jsem se zohlednit všechny volna, tak abychom vše zvládli probrat v dubnu. Můžeme to probrat na příštím cvičení.

8. týden

Materiál do výuky: Zatížení sněhem

Páteční výuka je přesunuta do místnosti LPOI403.

Body ze zápočtovky: 1. zápočtovka.pdf.

7. týden

Budete psát zápočtovou písemku. Potřebné podklady pro výpočet (tabulky pro užitné zatížení, přepočet příčky) budete mít dostupné. Obsah písemky: a] výpočet zatížení překladu (obdoba příkladu 3 a 4), b] výpočet vnitřních sil na trámové stropní kontrukci (obodba příkladu 1), c] převody jednotek, d] teorie z úvodních hodin (testové otázky).

Páteční výuka je přesunuta na úterý 10:45-12:15 (21.3.2017). Místnost LPOI205.

Body z minulé písemky: 4. písemka.pdf. Časté chyby:

  • výpočet hmotnosti příčky,
  • opomenutí nutnosti vynásobit užitné zatížení zatěžovací šířkou trámu,
  • označení veličin (q - užitné (proměnné), g - stálé, a např. f - celkové),
  • chybí jednotky (na trám - kN/m, na desku - kN/m2),
  • chybně určena zatěžovací šířka trámu (je rovna osové vzdálenosti trámů),
  • zmatek ve výpočtu užitného zatížení.

Zadání programu

Přidal jsem zadání programu. Pozor, do zadání zadávejte čísla N dle tohoto seznamu: Čísla zadání. Termín odevzdání je 31. 3 . 2017.

6. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 3 a Příklad 4.

V příští hodině budete psát malou (nepovinnou) písemku na stálé a proměnné zatížení (užitné zatížení + přemístitelná příčka). Nejedná se o zápočtovou písemku tu budete psát až příští týden. Potřebné podklady pro výpočet (tabulky pro užitné zatížení, přepočet příčky) budete mít dostupné.

Páteční výuka je přesunuta na čtvrtek 11:30 (16.3.2017). Místnost LPOI405.

5. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 2.

Páteční výuka je přesunuta na úterý 10:45 (7.3.2017). Místnost LPOI405.

Body z minulé písemky: 3. písemka.pdf.

4. týden

Na příští hodinu si doneste vytištěný Příklad 1.

Na začátku hodiny bude písemka na výpočet stálého zatížení (obdoba krovu z minulé hodiny) + základní převody jednotek.

Body z minulé písemky: 2. písemka.pdf.